header of MBA Inter

Contact Us
สนใจติดต่อสอบถาม

  • ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ โทร:089-777-7230
  • อาจารย์ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ โทร:081-847-0997
  • อาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน โทร:081-713-7139
  • คุณเสาวนี มาผาบ โทร:093-417-3363


วิทยาเขตพัฒนาการ
kbu map p
(คลิกรูปแผนที่เพื่อขยาย)
วิทยาเขตร่มเกล้า
kbu map r
(คลิกรูปแผนที่เพื่อขยาย)